E Banara Chhai Song Lyrics

E Banara Chhai Song Lyrics

E Banara Chhai Song Lyrics

E Banara Chhai Song Lyrics:-Watch YouTube

E banara chhai, jahin đź’śprathama prema sapana (2 times)
Jaichi sata hoi
Mu bhulibi nahi (2 times)

E banara chhai, jahin đź’šprathama prema sapana (2 times)
Jaichi sata hoi
Mu bhulibi nahi (2 times)

E banara chhai, jahin đź–¤prathama prema chaiti (2 times)
Jaichi mote chhuin
Mu bhulibi nahi (2 times)

Saraga chanda padichi khasi sate ki mo hate
Gala janama khojila sathi jaichi mili mote
Mu deuchi kahi, sara jibana haasibi munhi
Tumaku sathe nei
Mu bhulibi nahi (2 times)

E mana tuma pujarini e deha pujaphula
Ei jibana deule tume, tume debata mora
Mu rakhuchi kahi, tuma dehara chhai hoibi
Janama sara munhi
Mu bhulibi nahi (2 times)

Post a Comment

0 Comments